ಸಣ್ಣ ಮುನಿಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ..


ನಿನ್ನ ಅಪೂರ್ಣ ಕವಿತೆಯಾಗುವ ಮನಸ್ಸು.
ನೆನೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೊಸದೊಂದು ಸಾಲು


ಮುಂಜಾವಿಗೆ ಸುಳಿವ ತಂಪು ಗಾಳಿ
ಮುದುಡಿ ಮಲಗುವ ಆಸೆ
ಬದಿಗೆ ನೀನಿಲ್ಲ.
ಸಣ್ಣ ಮುನಿಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ..
ನೀನಿದ್ದಿದ್ದರೆ!!!


ಬಸ್ಸು, ಆಫೀಸು, ಕ್ಯಾಂಟೀನು..
ತಪ್ಪಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡಂತೆ ಭಾಸ
ಕಣ್ಣಿನಾಟಕ್ಕೆ ನೀನಿಲ್ಲ..
ಸಣ್ಣ ಮುನಿಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ..
ನೀನಿದ್ದಿದ್ದರೆ!!!


ಮುಗಿಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ದಿನ
ಧುಸ್ಸೆಂದು ದಣಿದಾಗ ಮನೆಗೆ ಸೇರುವ ತವಕ
ತೆರೆವ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲ
ಸಣ್ಣ ಮುನಿಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ...
ನೀನಿದ್ದಿದ್ದರೆ!!!


ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವರು..
ರಸ್ತೆ, ಗಾಡಿ, ಹಳ್ಳ..
ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ.
ಸಣ್ಣ ಮುನಿಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ..
ಇರಬಾರದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ??

10 comments:

Ramya said...

Aha! Good one! loved it keep them coming!

Niveditha said...

@Ramya
Thanks Ramya..

Narayan Kulkarni said...

ತಿಳಿಯಿತು ತವಕ |
ನೋಡುವ ಪುಳಕ
ಇರಲಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ ||

:-)

Prashanth said...

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.. :o)

nayna birur said...

hey nivee..!nice one,good:)

Ammud said...

Kavithe Bhari chennagi bandide... Nimma (or to whomsoever ) antharika bhavaneyane, munisina roopadalli maremachi vernisua reethi hosathana kottide... Please do continue your experiment on words....

Abhishek Umesh said...

nice.. keep it up

Shivakumar Negimani said...

® ಲೇಖನಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
visit my site

http://spn3187.blogspot.in/

Also say Your Friends
Find me

Shivakumar Negimani said...

® ಲೇಖನಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
visit my site

http://spn3187.blogspot.in/

Also say Your Friends
Find me

IRSHAD KANDIGA said...

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ