ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕಿನ್ನೂ ನಾನು


ಹನಿಹನಿಯ ಮಳೆ ಹನಿ..
ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ..
ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ
ದಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಬಾನು..
ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕಿನ್ನೂ ನಾನು..
ಜೊತೆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು..
ಒಂದು ಕನಸು..
ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ನೆನೆವ
ಒಂದು ಮನಸ್ಸು..
ಹರಡಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿನ
ರೆಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಬೆರಳು
ಎದೆಯಲಿ ಉಸಿರಂತೆ
ತುಂಬುವ ನೆನೆಪುಗಳು
ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ
ಬಣ್ಣದ ಊರು..
ಅದಾರದೋ ಎದುರಲ್ಲಿ ಮರೆತ
ಮಾತು ನೂರಾರು
ಜೊತೆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು
ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡುವ ನೆರಳು..
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟು ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವ ದನಿ
ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕು ಇನ್ನೂ..
ಜೊತೆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು...
ಇಬ್ಬರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾದಂತ ನಾನು..
ನನ್ನೊಡನೆ ಹಗುರಾಗುವ ಬಾನು..

Beep, Beep


Me: "Uff!! Just finished packing.. all alone.. feels so wow!!"
She: "grt.. bt alone feels wow??"
Me: "Ys!! Feels so independent, so.. confident.."
She: "Hmm.. after a long time my roommate is here.. feels good to have someone around"
Me: "Hmm.. feels good only if u have someone worth having.."
She:" Nivi.. Its ok.. dont think so much.."
Me: "Hmmm.."
She: "I think u r becoming too independent.. so much that u feel nobody is worth having around" Me : "Ahh!! what ever.. I m enjoying myself"
She: " Nivi.. U cant be alone all ur life.."
Me: "Does it matter??"
She: "Yes it does.."
Me: "whatever.. y do u want to speak abt it now?? I m tired.. Just finished packing..
I even gotta shift my room.. I dont even have a boyfriend who is gonna help me out.. "
She: "Hmmm.. K.."
Me: "So you coming on 17,18th to blore??"
She: "Wel.. I want to come. But i dono if i can.. u know i have this project.."
Me: "Ya.. I know.. I ll call kati,shrado, juhi,manik also.. I just want all of us
to meet again.."
She: "Ya.. but dont keep high expectations nivi.. if I cant.. "
Me: "I ll understand..I m used to disappointments..he he he.. kidding.."
She: "wats so kidding abt it??!! :\"
Me: "Ok baba, U plz.. try to come.."
She: "ya.. i will.. anyways.. if I cant.. Paggu is with u.."
Me: "Ya.. I she is.."
She: "Hmmm.. Nivi.. dont become so much independent yaa.. i m scared for u.."
Me: "Arey.. nothing like that.. i m fine.. ABSOLUTELY FINE!!"
She: "Hmmm.. So when u shifting to ur new PG?"
Me: "Its just 12:30.. will have food, take a nap, freshen up n then leave by 4 or 5"
She:"Oh... PG mein aakhri baar khana"
Me: "Ya.. now.. madam..my msgs cost me!!"
She: "Thats ok.. U dont even have a boyfrn to chat or call.. ;) "
Me: "Mere akelepan ka fhayda utha rahi ho tum.. ;) "
She: "He he he.."
Me: "K then.. Make sure u have ur tickets for 17,18th.. bye"
She:"Will try my best.. n ya.. happy shifting n all the best for the new one!! Bye"
Me: "Thx.. Bye.."